021-66495480 j navid@yahoo.com 912 8899 4 99 درباره - تماس باما

چاپ کتاب از پایان نامه

چاپ کتاب از پایان نامه


اولین کتاب خود را چاپ کنید

در صورتی که پایان نامه شما در زمینه رشته بهداشت حرفه ای است و شما میخواهید مطالب مد نظر خود را در قالب کتاب در تیراژ کم چاپ کنید میتوانید باما تماس بگیرید. رشته بهداشت حرفه ای یکی از رشته هایی است که نیازمند چاپ کتاب و تکثیر دانش میباشد و شما با چاپ کردن کتاب خود هم میتوانید دانش خود را به دیگران منتقل کنید و هم یک کتاب با کمترین هزینه به نام خود به چاپ برسانید ضمن اینکه در کتابخانه ملی نیز کتاب را به نام خود ثبت کنید. مرکز خدمات دانشجویی بهداشت حرفه ای موسسه یاد با تیمی فنی و کارآمد، در کمترین زمان، کتاب شما را به چاپ خواهد رساند. همچنین در صورت تایید با هزینه معمولی میتواند کتاب شما را در آمازون منتشر کند طوری که بتوانید کتاب خود را از سایت امازون به فورش رسانید

سفارش پروژه دانشجویی بهداشت حرفه ای