021-66495480 j navid@yahoo.com 912 8899 4 99 درباره - تماس باما

دانشجوی همکار بهداشت حرفه ای

دانشجوی همکار بهداشت حرفه ای


انجام کارهای پاره وقت دانشجویی رشته بهداشت حرفه ای

هستید لطفا رزومه خود را به همراه یک نمونه از کارهای مرتبط خود را از طریق همین سایت برای ما ارسال نمایید بدیهی است مرکز خدمات دانشجویی بهداشت حرفه ای از همکاریهای مدام این دفتر با شما استقبال میکند. امید که با تلاش و پیگیریتان، بتوانیم بهترین و اثربخشترین پروژه های بهداشت حرفه ای را به انجام برسانیم. بدیهی است تعهد و انجام به موقع کار، لازمه ادامه همکاریهای بهداشت حرفه ای این دفتر میباشد و مطمین هستیم زمانی اقدام به ارسال رزومه میکنید که از عهده انجام پروژه ها در زمان مقرر برآیید پیشتر از شما برای زمانی که در این سایت گذاشتید کمال تشکر و قدردانی را داریم. مدیر موسسه پژوهشی یاد

سفارش پروژه دانشجویی بهداشت حرفه ای