021-66495480 j navid@yahoo.com 912 8899 4 99 درباره - تماس باما

اردوی علمی بهداشت حرفه ای

اردوی علمی بهداشت حرفه ای


اردوی علمی تفریحی مخصوص دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای

موسسه پژوهشی ی.ا.د در صدد تعامل هر چه بیشتر با دانشجویان بهداشت حرفه ای که به نوعی با این موسسه در ارتباط هستند می‌باشد. ازین رو تلاش می کند تا یک اردوی علمی-تفریحی با محوریت فعالیت های علمی و عملی بهداشت حرفه ای تدارک ببیند. همچنین تمایل دارد تا با هماهنگی با اساتید بهداشت حرفه ای، این اردو را با غنای بیشتر علمی همراه نماید. جهت شرکت در یکی از اردوها مشخصات خود را وارد نمایید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

سفارش پروژه دانشجویی بهداشت حرفه ای