mobile projeh icon 991 20 20 418

اردوی علمی بهداشت حرفه ای

اردوی علمی بهداشت حرفه ای

موسسه پژوهشی ی.ا.د در صدد تعامل هر چه بیشتر با دانشجویان بهداشت حرفه ای که به نوعی با این موسسه در ارتباط هستند می‌باشد. ازین رو تلاش می کند تا یک اردوی علمی-تفریحی با محوریت فعالیت های علمی و عملی بهداشت حرفه ای تدارک ببیند. همچنین تمایل دارد تا با هماهنگی با اساتید بهداشت حرفه ای، این اردو را با غنای بیشتر علمی همراه نماید. جهت شرکت در یکی از اردوها مشخصات خود را وارد نمایید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

زمان و محل اردوی بهداشت حرفه ای

در حال حاضر این اردوها در شهرهای مختلف برای بازه های زمانی یک روزه و دوروزه به یکی از شهرهای اطراف تهران انجام می شود. به تمام کسانی که در رشته بهداشت حرفه ای تحصیل می کنند و فرم ثبت نام این سایت را پر نموده اند، اطلاع رسانی لازم انجام میشود.


اردوی علمی تفریحی مخصوص دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای

موسسه پژوهشی ی.ا.د در صدد تعامل هر چه بیشتر با دانشجویان بهداشت حرفه ای که به نوعی با این موسسه در ارتباط هستند می‌باشد. ازین رو تلاش می کند تا یک اردوی علمی-تفریحی با محوریت فعالیت های علمی و عملی بهداشت حرفه ای تدارک ببیند. همچنین تمایل دارد تا با هماهنگی با اساتید بهداشت حرفه ای، این اردو را با غنای بیشتر علمی همراه نماید. جهت شرکت در یکی از اردوها مشخصات خود را وارد نمایید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

زمان و محل مشخصی ندارد.

در حال حاضر این اردوها در شهرهای مختلف برای بازه های زمانی یک روزه و دوروزه به یکی از شهرهای اطراف تهران انجام می شود. به تمام کسانی که در رشته بهداشت حرفه ای تحصیل می کنند و فرم ثبت نام این سایت را پر نموده اند، اطلاع رسانی لازم انجام میشود.

سوالات متداول

می توانید سوالات خود را در اینجا بنویسید. همکاران موسسه در اولین فرصت پاسخ آن را ثبت خواهند کرد

مایلم جواب سوالم را در واتزاپ ارسال کنید(در سایت نمایش داده نمیشود)

متن پیام

khat khat