phone icon 021-66495480 email projeh icon j navid@yahoo.com mobile projeh icon 912 8899 4 99 about projeh icon درباره - تماس باما

اردوی علمی بهداشت حرفه ای

اردوی علمی تفریحی مخصوص دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای

موسسه پژوهشی ی.ا.د در صدد تعامل هر چه بیشتر با دانشجویان بهداشت حرفه ای که به نوعی با این موسسه در ارتباط هستند می‌باشد. ازین رو تلاش می کند تا یک اردوی علمی-تفریحی با محوریت فعالیت های علمی و عملی بهداشت حرفه ای تدارک ببیند. همچنین تمایل دارد تا با هماهنگی با اساتید بهداشت حرفه ای، این اردو را با غنای بیشتر علمی همراه نماید. جهت شرکت در یکی از اردوها مشخصات خود را وارد نمایید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

زمان و محل مشخصی ندارد.

در حال حاضر این اردوها در شهرهای مختلف برای بازه های زمانی یک روزه و دوروزه به یکی از شهرهای اطراف تهران انجام می شود. به تمام کسانی که در رشته بهداشت حرفه ای تحصیل می کنند و فرم ثبت نام این سایت را پر نموده اند، اطلاع رسانی لازم انجام میشود.

khat khat